skip to main content
pringles-logo-left

Kushtet e përgjithshme

Vetëm Bosnja dhe Hercegovina, Serbia, Mali i Zi, Kosova, Emiratet e Bashkuara dhe Shqipëria. Mbi 18 vjeç. Nuk kërkohet blerje vetëm për Malin e Zi. Bli një kuti Pringles (vetëm banorët e Bosnjës dhe Hercegovinës, Kosovës, Shqipërisë, Serbisë), vizito www.pringles.com, skano kutinë për të filluar lojën AR dhe kryej me sukses sfidën nga data 03.10.23 deri në 31.01.24. Në dispozicion 204 çmime nga 120 Euro (ose barasvlerësi në monedhën vendase) kode të Rakuten TV, 12 për nënperiudhë. Çmimet ndahen me Maqedoninë e Veriut dhe u jepen kandidatëve që kryejnë me sukses sfidën më shpejt çdo javë. Periudha e zgjatur e promocionit: 2 konkurse nga data 01.02.24 deri në 29.03.24 ku fituesit do të përzgjidhen në të njëjtën mënyrë për të pasur mundësinë që të fitojnë 120 Euro (ose barasvlerësi në monedhën vendase) kode të Rakuten TV në muaj. Maksimumi 1 çmim për person dhe 1 regjistrim në ditë. Aplikohen kushtet dhe përjashtimet e kodeve të Rakuten TV, kodet përdoren për filmat me qira që i përkasin vetëm ofertës, maksimumi 24 filma me qira brenda një periudhe 12-mujore. Kërkohet internet dhe regjistrimi i llogarisë. Ruani faturën (vetëm banorët e Bosnjës dhe Hercegovinës, Kosovës, Shqipërisë, Serbisë). Për kushtet e përgjithshme të plota, regjistrimin dhe detajet e çmimit, vizito www.pringles.com.  Kushtet e përgjithshme

FITO

FILMA NGA NE 
DËSHIRON TË

NGRESH NIVELIN

E MBRËMJEVE NË SHTËPI?

Luaj lojën tonë "Kap Pringles" për mundësinë që të fitosh filma nga ne

enter-to-win
GATI T'I SHOHËSH

GJATË MBRËMJEVE

NË SHTËPI?
1. KRIJO NJË LLOGARI

ose hyr nëse e ke një. 

2. LUAJ LOJËN

Kap patatinat Pringles për të parë nëse je fitues.

3. KE FITUAR?

Ki mendjen! Nëse je fitues, do të të dërgojmë një email brenda 28 ditësh.

PËRVOJË AR

SFIDA E KAPJES SË PRINGLES

Mjafton të kapësh 15 patatina Pringles në kohën më të shkurtër, për mundësinë e kapjes së çmimit!

pringles-mobile-image

PYETJET MË TË SHPESHTA 

Po të japim mundësinë të fitosh filma nga ne! Janë gjithsej 204 çmime në formën e kodeve të Rakuten TV 1 x 120 € (ose ekuivalenti në monedhën vendase) që do të fitohen gjatë periudhës kryesore të promocionit. Pas periudhës kryesore të promocionit, janë edhe dy periudha të zgjatura.

Periudha kryesore e promocionit fillon më 3 tetor 2023 dhe përfundon më 31 janar 2024. Mund të hysh një herë në ditë gjatë periudhës kryesore të promocionit. 

Ka dy periudha të zgjatura midis datave 1 janar 2024 and 29 mars 2024 ku do të jenë dy çmime me kode të Rakuten TV 1 x 120 € (ose ekuivalenti në monedhën vendase), nga një çmim për çdo nënperiudhë. 

Duhet të skanosh kodin QR në çdo kuti Pringles (përveç Maqedonisë së Veriut dhe Malit të Zi), në materialet promocionale në dyqan ose mund të vizitosh direkt Pringles.com. Më pas duhet të hysh në një llogari ekzistuese Kellogg ose, nëse je përdorues i ri, të krijosh një llogari Kellogg. Do të fillojë një përvojë e realitetit të shtuar (AR), ku në fillim do të të duhet të skanosh kutinë Pringles (përveç Maqedonisë së Veriut dhe Malit të Zi) dhe më pas të përfundosh një lojë AR në kohën më të shkurtër të mundshme. 

Nuk kërkohet blerje vetëm për Maqedoninë e Veriut dhe Malin i Zi. Duhet të vizitosh Pringles.com, të hysh në një llogari ekzistuese të Kellogg’s ose, nëse je përdorues i ri, të krijosh një llogari Kellogg’s. Merr pjesë në promocion dhe do të fillojë një përvojë e realitetit të shtuar (AR). Më pas, përfundo një lojë AR në kohën më të shkurtër të mundshme. 

Mund të hysh një herë në ditë.

Ky promocion është i vlefshëm vetëm për personat 18 vjeç e lart.

PYETJE TË TJERA?

Nëse ke pyetje të tjera në lidhje me garën, kontakto me ekipin e shërbimit të klientit.

Kushtet e përgjithshme

Vetëm Bosnja dhe Hercegovina, Serbia, Mali i Zi, Kosova, Emiratet e Bashkuara dhe Shqipëria. Mbi 18 vjeç. Nuk kërkohet blerje vetëm për Malin e Zi. Bli një kuti Pringles (vetëm banorët e Bosnjës dhe Hercegovinës, Kosovës, Shqipërisë, Serbisë), vizito www.pringles.com, skano kutinë për të filluar lojën AR dhe kryej me sukses sfidën nga data 03.10.23 deri në 31.01.24. Në dispozicion 204 çmime nga 120 Euro (ose barasvlerësi në monedhën vendase) kode të Rakuten TV, 12 për nënperiudhë. Çmimet ndahen me Maqedoninë e Veriut dhe u jepen kandidatëve që kryejnë me sukses sfidën më shpejt çdo javë. Periudha e zgjatur e promocionit: 2 konkurse nga data 01.02.24 deri në 29.03.24 ku fituesit do të përzgjidhen në të njëjtën mënyrë për të pasur mundësinë që të fitojnë 120 Euro (ose barasvlerësi në monedhën vendase) kode të Rakuten TV në muaj. Maksimumi 1 çmim për person dhe 1 regjistrim në ditë. Aplikohen kushtet dhe përjashtimet e kodeve të Rakuten TV, kodet përdoren për filmat me qira që i përkasin vetëm ofertës, maksimumi 24 filma me qira brenda një periudhe 12-mujore. Kërkohet internet dhe regjistrimi i llogarisë. Ruani faturën (vetëm banorët e Bosnjës dhe Hercegovinës, Kosovës, Shqipërisë, Serbisë). Për kushtet e përgjithshme të plota, regjistrimin dhe detajet e çmimit, vizito www.pringles.com.  Kushtet e përgjithshme